عکس قطاب
آشپز کورد
۱۴۲
۹۱۵

قطاب

۲۵ مرداد ۰۱
آبجی پز 😋
انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد !
همینکه در میان مردم زندگی کنیم ،
ولی هیچگاه به کسی ؛
زخم زبان نزنیم …
دروغ نگوییم …
کلک نزنیم …
دلی را نشکنیم …
سوء استفاده نکنیم …
و حقی را ناحق نکنیم …
یعنی انسانیم …!
روز و روزگارت خوش دوست من😍
...
نظرات