عکس رانی شلیل
آشپز کورد
۹۹
۹۵۳

رانی شلیل

۱ شهریور ۰۱
آخه ببینش چه پست قشنگیه 😍😍#چالش_نوشیدنی_خنک

👈ما گوشه ی این دنیا
پاییز را خوش آمد گفته ایم
تو گوشه ی دیگر دنیا
هنوز هم به لطف گرما
خودت را مهمان می کنی
به یک #نوشیدنی خنک!
می خواهم بگویم
هرکدام از ما، در همین لحظه
با دنیایی از حس های متفا‌وت
روزگار می گذرانیم اما
تمام ما به یک اشتراک نیاز داریم
آن هم امید است!
ما دور از هم با تفاوت های بسیار
کاش برای‌ هم دعا کنیم
«امید»
هیچگاه
در دل هیچکس نمیرد...
روز و روزگارتون خوش دوستان🙋‍♀️
...
نظرات