عکس سمبوسه
ارکیده
۵۹
۱.۵k

سمبوسه

۵ شهریور ۰۱
روشنیِ طلعت تو ماه ندارد
پیش تو گل رونق گیاه ندارد
گوشه ابروی توست منزل جانم
خوش تر ازین گوشه پادشاه ندارد
🌹🌹🌹
...
نظرات