عکس پای نارگیلی
❤zahra،Z&B❤
۵۷۶
۱.۲k

پای نارگیلی

۱۸ شهریور ۰۱
سلام دوستان دستورش رومیگذارم براتون

موادلازم برای تهیه کیک شکلاتی
موادلازم:
تخم مرغ:۲عدد
شکر:۱۱۰گرم یا۱/۲پیمانه
آرد:۲۰۰گرم یا۱/۵پیمانه
روغن مایع:۷۰ گرم یا۱/۴پیمانه+۲ق غذاخوری
وانیل:۱/۴ق چایخوری
شیر:۱۷۰گرم یایک لیوان سرخالی
بیکینگ پودر:۲ق چایخوری
پودرکاکائو:۳۰گرم یا۳ ق غذاخوری

فرراروی دمای ۱۸۰ درجه روشن میکنم و
موادخشک شامل،آرد،بیکینگ پودروپودرکاکائو راباهم سه بارالک کرده،وکنارمیگذارم
تخم مرغ،شکرووانیل راباهم به مدت ۵ دقیقه حسابی هم زده تاحجیم وسفیدرنگ شود،بعدشیروروغن رادرحدمخلوط شدن هم زده ودرآخرآردرادرچندمرحله مخلوط کرده تاگلوله ای باقی نماند
ظرف کاپ کیک هاراکاغذگذاشته وداخل قالب هاراازموادکیک تانیمه می ریزیم
وروی این موادهرچی دوست داشتیدمی ریزیدمثل کرنفیل
ولی من پودرگردووشکلات چیپسی ریختم


حالامی ریم سراغ موادنارگیلی
موادلازم:پودرنارگیل:۱۳۰گرم یا۱/۵پیمانه(حتماچرب باشه)
روغن مایع:۱۲۰گرم یا۱/۲پیمانه(حتماداغ باشه)
سفیده تخم مرغ:۱۳۰ گرم حدود۴تاسفیده تخم مرغ میشه
پودرقند:۲۲۰گرم یا۱/۵پیمانه
طرزتهیه :پودرنارگیل راکمی چرخ کرده باسفیده تخم مرغ وپودرقندخوب مخلوط می کنیم بعدروغن داغ رودرسه مرحله به مواداضافه می کنیم وخوب وتندتندهم می زنیم تاسفیده پخته نشه( احتیاج به سردشدن موادنیست)
وازاین موادروی موادکیک شکلاتی می ریزیم فقط زیادپُرنکنیدتاموقع پخت سرریزنشه
بعددرفربه مدت ۳۵ تا۴۰ دقیقه می گذاریم فقط چک بشه تاببینیدپخته شده یانه
نوش جونتون
...