عکس عدس پلو
vida.k
۴۸۳
۲.۸k

عدس پلو

۲ مهر ۰۱
خداوند مهربان من …

دلم، به سان قبله نماست

وقتی عقربه اش به سمت تو باشد،

در آرامشم …

عکس از آرشیو
یاد اون سالادهای من درآوردیم به خیر😢
...
نظرات