عکس آفوگاتو.

آفوگاتو.

۱۹ مهر ۰۱
#آفوگاتو

.
.
.
خوش به حال كسی كه گاهی به خودش سر بزند، خودش را كشف كند؛
ما آدم‌ها فكر می‌كنيم بايد برويم ديگران را بشناسيم، اما دست كم خودمان را هم نمی‌شناسيم.


📚
...
نظرات