عکس آش ترخینه با سیرابی
حدوکدو
۱.۳k
۴.۶k

آش ترخینه با سیرابی

۲۲ مهر ۰۱
#استان لرستان
#بروجرد
#غذای محلی
...