عکس حلوا مجلسی وخرما
 برای چلهمین روزدرگذشت مادرم
نیایش
۴۴۷
۱.۷k

حلوا مجلسی وخرما برای چلهمین روزدرگذشت مادرم

۵ آبان ۰۱
وای خدا چقدر سخت ودردناک
هنوز نمی تونم باورکنم که مادر ندارم
مامان چهل روز چراغ خونت خاموش
چهل روز دیگه صدای قشنگت را نمی شنوم
چه زود پر کشیدی رفتی مادرقشنگم،آروزی پیر
شدنت راداشتم، دوستان گلم خواهشن برای تمام
اموات الخصوص مادرگرامی من یک فاتحه وصلوات قرائت
کنید از تک تک شما دوستان گلم سپاسگزارم
تمام حلوا وخرما برای تدارکات چله مادر است
آماده کردم که داخل پک بزارم دیگه نشد عکس ازپک های
حلوا خرما بگیرم چون آماده کردم وبردم خونه مادرم
که داخل پیک های میوه بزاریم
...
نظرات