عکس اشکنه
fatemeh.1384
۵۵
۸۰۰

اشکنه

۱۲ آبان ۰۱
با دستور ویدا جان🤍

#تیکه_کتاب

شاید بگوئید: 《خوب، زندگی من دقیقاً مطابق با توقع‌هایم نیست.》

اگر در همین زمان زندگی از شما بپرسد: تو برای من چه کردی؟ چه پاسخ خواهی داد؟ آرزوی کوتاه کردن راه به شما سرعت نمی‌بخشد، باید میان سخت‌گیری و رحمت‌، میان انضباط و سهل انگاری توازن برقرار نمود.

بدون تلاش هیچ چیز رخ نمیدهد، حتی معجزه. برای آنکه معجزه‌ای رخ دهد، ایمان داشتن لازم است. برای ایمان داشتن، باید حصار پیش داوری‌ها برچیده شود. برای ویران کردن حصارها شهامت لازم است. برای شهامت داشتن غلبه بر خوف لازم است و...

نباید از یاد ببریم که زندگی هوادارمان است. زندگی نیز خواهان رشد است، بگذارید یاری‌اش کنیم.


📕 #دومین_مکتوب
✍🏽 #پائولو_کوئیلو
...