عکس پاییزانه
ورق بزنید لطفا
اعظم بانو
۲.۱k
۳.۷k

پاییزانه ورق بزنید لطفا

۱۲ آبان ۰۱
این پست برام یادآور فوت مامانمه😔زمانیکه تو بستر بیماری بود این کیک آخرین چیزی بود که با اشتها خورد بعد از اون روز دیگه اشتهاش و از دست داد روزبروز بدنش تحلیل رفت و 6 روز بعدش پر کشید و رفت 🥺😔😔
...
نظرات