عکس کیک شیر شکلاتی
چـاشـنــی
۳۲۰
۲.۵k

کیک شیر شکلاتی

۱۷ آبان ۰۱
سلام سلام من اومدم با پست جدید
نگم براتون گفتم ظرفاروبشورم بعد عکس بگیرم ظرفارو شستم آشپز خونه تمیز کنم بعد متوجه شدم 😂نصف کیک خورده شده اول بیخیال شدم بعد مرد خونه گفت واسع تنوع نصف کیک بزار خوشگل تره 😂دیگه گفتم بزار بگیرم عکس سوم بافتش😋 و در آخر مثل همیشه
هر کاری کردیم پشت سرمون حرف زدن!
هر شکلی شدیم پشت سرمون حرف زدن!
خودمون شدیم..! گفتن جلفه؟
سرسنگین شدیم..! گفتن مغروره؟
تا خندیدیم..! گفتن سبکه؟
تا اخم کردیم..! گفتن خودشو میگیره؟
ساده شدیم..! گفتن احمقه؟
تحویل نگرفتیم..! گفتن خود شیفته‌س؟
خاکی شدیم..! گفتن داره آمار میده؟
وقتی حرف زدن و جوابشونو دادیم..!
گفتن دیدی حق با ماست لجش گرفته؟
وقتی حرف زدن و جوابشونو ندادیم..!
گفتن دیدی حق با ماست لال شده؟
هرجور شدیم این جماعت بیکار یه چیزی گفتن!
این مردم هیچ وقت احترام گذاشتن به عقاید همو یاد نمیگیرن!
پس برای خودت زندگی کن..!
...
نظرات