عکس پسرم تولدت مبارک
فـریـبـا
۳.۶k
۵.۳k

پسرم تولدت مبارک

۴ دی ۰۱
داری مرد می شی … داری قد می کشی و من دارم لحظه های مرد شدنت را می بینم. تو دنیای آدم بزرگ ها خیلی خبری نیست پسرم … خیلی زود بزرگ نشو . دلم می خواد تا می تونی از دنیای سادگی و بچگی کیف کنی. لحظه های قد کشیدنت را می‌بینم و زندگی می کنم. تولدت مبارک پسر قشنگم.۱۴۰۰/۱۰/۴
...
نظرات