عکس دسر توت فرنگی شکلاتی
sweet 80
۳۹
۵۵۶

دسر توت فرنگی شکلاتی

۲۹ دی ۰۱
کار درست و خوبت رو بکن، ‏مردم بهت خندیدن، خب بخندن، ‏مردم ناراحت شدن، بشن ... ‏
اصلا همچین چیزی خنده داره،‏ که ما راه بیوفتیم بخوایم ‏مردم رو راضی کنیم و تایید بگیریم ...
مگه اهمیتی ام داره؟
...
نظرات