عکس دلمه برگ مو
mikhak1986
۷۲
۹۴۳

دلمه برگ مو

۱۵ بهمن ۰۱
#چالش_همدل #لرستان


روزی از میان این همه درد ،
امید می‌روید ...
آن روز نزدیک است ،
"امید داشته باش "
برای روزهایِ خوب
" امید داشته باش "
برای آینده‌ای روشن ،
" امید داشته باش "
و خود را در میانِ تاریکی ،
محبوس نکن
که روزهایِ روشن نزدیک است ؛
" امید داشته باش "

آن روز تمام دردها آنی دربرابر چشمانت می‌گذرند ؛
به روزهایِ روشن ، به آسمانِ صاف ،
به رویاهای دست یافتنی
" امید داشته باش"
...