عکس سوپ کدو حلوایی
معصومه
۲۲
۲۴۴

سوپ کدو حلوایی

۱ اسفند ۰۱
سکوت در اثر بستن دهان نیست
در اثر باز کردن فکر است،
هر چه فکر بازتر ، سکوت بیشتر ،
هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر !

سلام روزتون به خیر و شادی
...
نظرات