عکس قهوه یونانی
پگیتا
۱۵۴
۱.۴k

قهوه یونانی

۳ اسفند ۰۱
#چالش_عکاسی_تک_رنگ

نلسون_ماندلا
فرق من وزندانبانم رامیدانی؟
زمانیکه اوپنجره کوچک سلولم رابازمی کند
تاریکی و غم را می بیند
ومن روشنایی و امید را 🌱
...
نظرات