عکس گردو پلو با مرغ
بانوی یاس
۲۴
۵۲۶

گردو پلو با مرغ

۹ اسفند ۰۱
💙🍃
🍃🍁


تلنگر

معجزه زندگی دیگران باش
بی قرار باش برای شادی ساختن در زندگی
انسانها
دستهای خدا باش برای برآوردن رویای انسان
دیگری...

خنثی نباش،
بی تفاوت نباش،
اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش
را می؛دانی سکوت نکن!

اگر دستت به جایی می رسد دریغ نکن؛
معجزه ی زندگی دیگران باش.
این قانون کائنات است

معجزه ی زندگی دیگران که باشی،
بی شک کسی معجزه ی زندگی تو خواهد بود...


با دستور فرشته جان درست کردم👇
طعمش محشره، حتما امتحان کنید😋

https://sarashpazpapion.com/recipe/7e387d688a5258a0ea120564d5c74251

#گردو-پلو
#ته-چین
#مرغ
#گردو
...
نظرات