عکس لازانیا
باران سجادی
۲۷
۱.۴k

لازانیا

۲۲ اسفند ۰۱
زن :میگم اگه من بميرم تو چکارمکني؟

شوهرش: معلومه ديگه ديونه میشم!

زن:ديگه زن نمیگيري؟

مرد: نمیدونم، از ديوونه هر کار بگی بر مياد
😂😂😂
...
نظرات