عکس هفت سین
گلپونه بانو
۱۳
۳۵۵

هفت سین

۲ هفته پیش
#هفت_سین
#نوروز_۱۴۰۲
دوباره معجزه آب🌊 و آفتاب🌝 و زمین🌍
شکوه جادوی رنگین کمان🌈 فروردین
شکوفه🌸 و چمن🪴 و نور🌠⚡ و رنگ🟠🟡 و عطر🪔 و سرود🎵🎼
سپاس 🤲و بوسه 😘و لبخند👄 و شادباش🎊 و درود
آرزو🎐 دارم این نوروزی🎋 که پیش رو داری
آغاز🌅🌄 اون روزایی ⏳باشد که آرزو🎐 داری
...
نظرات