عکس بهار قرآن، ماه بندگی مبارک
کوثر‌_م
۴۵
۹۸۳

بهار قرآن، ماه بندگی مبارک

۳ فروردین ۰۲
رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت و میانه‌اش مغفرت و پایانش اجابت است
رمضان فرخنده باد. 🌙😍
#رمضان_کریم#رمضان١۴٠٢#کیک#پای_سیب_کیکی#پای_سیب#رمضان_مبارک#سال_نو_مبارک#نوروز١۴٠٢##کوثر_م
...
نظرات