عکس اولین افطاری ماه مبارک رمضان

اولین افطاری ماه مبارک رمضان

۷ خرداد ۹۶
فضیلت انجام اعمال نیک در ماه رمضان

💠💠💠💠💠

🌺و من اکثر فیه من الصلوه على ثقل الله میزانه یوم تخفف فیه الموازین
هر کس در این ماه بر من زیاد صلوات بفرستد ترازوى اعمالش ‍ سنگین خواهد شد، روزى که ترازوى اعمال بسیارى از مردم سبک مى شود

📚وسائل ‏الشیعه ج : ۱۰ ص : ۳۱۴

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
...
نظرات