عکس نان نارگیلی
ل مثل لیلا
۲۴۱
۷۸۲

نان نارگیلی

۸ فروردین ۰۲
‌‌خدایا حال خوبمان ته‌نشین شده
حالمان را تکان بده . . .
...
نظرات