عکس محلبی
خانم آقا سید
۷۰
۷۳۰

محلبی

۲۷ فروردین ۰۲
محلبی سه رنگ برای شرکت در چالش و پویش با تآخیر فراوان و عرض پوزش 🙏🏻
برای اولین بار درست کردم ،رنگها هم طبیعی هست از زعفران و لبوی خشک استفاده کردم،یه کوچولو وانیل هم زدم عالی شد ،چون عجله داشتم از آرد برنج استفاده نکردم ولی بازم خوشمزه شد ،مطمئناً با آرد برنج خوشمزه تر هم میشه، مورد پسند واقع شد و برای مهمانی ها درست خواهم کرد.
#چالش_دسر_لیوانی

#نذر_حضرت_علی


#نذر_امام_حسن
#کریم_اهلبیت
#محلبی
#محلبی_سه_رنگ
...