عکس کباب فیله بوقلمون
فافی❤مهی
۴۸۱
۱.۹k

کباب فیله بوقلمون

۱۲ اردیبهشت ۰۲
زن ها اگر شاد باشند ️خانه می تپد
زن ها اگر موهایشان را شکل دهند ،
اگر صورتشان را آرایش کنند
اگر لباسهای شاد بپوشند زندگی
در خانه جریان پیدا می کند، زن ها
اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند
اگر شوخی کنند ، بخندند ، همه
اهل خانه را به زندگی نوید می دهند
اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ غم
بدهد، حرفهایش بوی گلایه و کسالت
بدهد، اگر ذره ای بی حوصله و نا
امید به نظر برسد تمام اهل خانه
غمگین میشوند، زنان ارمغان آور
شادی ، گذشت و خنده اند
یادمان نرود قلب خانه باید بتپد....
...
نظرات