عکس تیرامیسو رژیمی فوری
_mozhde.77_
۳۰
۴۶۴

تیرامیسو رژیمی فوری

۱۴ اردیبهشت ۰۲
زندگی مانند دوربین است
روی چیزهای مهم تمرکز کنید
لحظات خوب را ثبت کنید
زشتی ها را از آن کات کنید
و در نهایت اگر چیزی که می خواستید از آب درنیامد …
کافیست عکس دیگری بگیرید🙂
...
نظرات