عکس آب گوشت#
لیلا
۱۷۴
۱.۵k

آب گوشت#

۱۸ اردیبهشت ۰۲
آبگوشت لذید،تقدیم نگاهتون،اونم ترشی بادمجون شکم پر هس که چنروز پیش عکسش رو پست کردم💖

هیچ گاه کسی رو کوچک نکن
نقطه هم کوچک است،
اما جمله رو تمام می کند.
...