عکس کیک ماست..ورق بزن
✔️Mrs_rad_73
۳۷۱
۴.۷k

کیک ماست..ورق بزن

۲ خرداد ۰۲
ما کوردها
اگر خیلی عاشقِ طرفِ مقابلمان باشیم
با تمامِ وجودمان به او می گوییم:بومَه نذرت!❤
یعنی:فدایت شوم و همیشه وقفِ تو باشم
قشنگ است نه😍؟و عشق اگر که واقعی باشد
چیزی جز همین چند جمله یِ کوتاه و دلبرانه نیست!🥰
کورد یعنی:قبل از اینکه عاشقت باشم باید بویِ خوشِ وفاداری ات تمامِ زندگی ام را پُر کند و چشم هایت کسی جز من را هیچ وقت نبیند!😊🤌🏻

🌹و تویی که به یک کورد دل می بازی فرقی نمی کند
پسر یا دختر،یادت باشد اینجا عشق بر همه چیز
مقدم تر است جانم...
عشق به معشوق،به مرزها،به خانواده!
کورد غیرت دارد روی دارایی هایش و تا پای جان حافظ آنهاست و جانش را برای محافظت از دارایی هایش میدهد...
چه معشوقه اش باشد...چه مرزهای کشورش..چه خانواده اش❤
#من_یک_بانوی_کوردم✌🏻
#هر#بژی_کورد #بژی_کرمانشاه #بژی_کردستان
#کیک_ماست
...