عکس #شربت آلبالو
/GHOGHNOOS/
۰
۲.۹k

#شربت آلبالو

۲۸ خرداد ۰۲
#شربت_آلبالو🍒
لیدا جان

درازای هر ۱ کیلو آلبالو ۱ کیلو شکر ریختم

گذاشتم روگازوقتی جوش اومد مرتب کف سرشو گرفتم

۲۰ دقیقه جوشوندم بعد از صافی ردش کردم سپس شربت رو ۲۰ دقیقه دیگه جوشوندم گذاشتم خنک شه بعددر ظرف ریختم.

#مربای_آلبالو 🍒

برای مربا هسته آلبالو رو جدا کردم بعد جوشوندم

وقتی ازصافی رد کردم گذاشتم خنک شه ودرظرف شیشه ای ریختم گذاشتم یخچال.

#آلوچه 🍒

برای آلوچه هسته البالو روجدا نکردم درسته اونو جوشوندم

وقتی ازصافی ردکردم توی ظرف دیگه ریختم بهش نمک وسرکه زدم

سپس توی سینی ریختم پخشش کردم وگذاشتم ۲۴ ساعت تو دمای محیط بمونه

بعد بسته بندی کردم وگذاشتم فریزر.
...