عکس حلوا شیر ۲
ورق بزن قشنگم

حلوا شیر ۲ ورق بزن قشنگم

۲۳ تیر ۰۲
#برای شادی روح تمام رفتگان ،لطفا صلواتی قرائت کنیم...
🌹تشکر از نگاه های مهربون و ارزشمندتون🌹
#روز-مباهله
#شادی_روح_اموات_صلوات
#حلوا_شیر۲
...
نظرات