عکس  شله زرد
سَـــــلویٰ
۱۴۲
۳.۵k

شله زرد

۱۲ مرداد ۰۲
پختن شله زرد یا به گویش قدیمی ترهای کرمان، ابراهیم خانی، یکی از رسومی است که در ماه های محرم و صفر و ماه مبارک رمضان رواج دارد ، نذری که از دوران ابراهیم خان ظهیر الدوله و درست بعد از خرابی های به جا مانده از آغا محمدخان در کرمان به یادگار مانده، و خود داستانی زیبا در پی دارد
می‌گویند وقتی ابراهیم خان ظهیرالدوله والی کرمان شد ،پس از ورود به کرمان شهری دید ویران با ملتی که یا اکثر مردانشان کشته شده بودند و یا آن که کور و نابینا بودند.
فقر و فلاکت و قحطی در کرمان بیداد می کرد و ابراهیم خان مردد که چه کاری می شود کرد.
ابراهیم خان گزارشی به پایتخت ارسال می کندو تقاضای بودجه ای ویژه می نماید
وی می نویسد :مرا حکومت شهری فرستاده اید که مردمانش عده‌ای کور و مفلوک و بیمار و قحطی زده اندو....
و باید به این شهر توجه ویژه شود.
ابراهیم خان سپس به فکر چاره اندیشی می افتد وِ برای اینکه بتواند کمی از آلام مردم را تسکین دهد هر ظهر وشام با درست کردن برنج و خورشت و فرستادن آن به در خانه های مردم کرمان تغذیه و قوت لایموت مردم را تامین می نماید و از سوی دیگر با ساختن قنوات و آباد کردن دهات و رونق بخشیدن به کشاورزی سعی میکند تا این شهر را به دوران شکوهش بازگرداند
برگردیم به ماجرای ابراهیم خانی؛
داستان نذری دادن ابراهیم خان اما بسیار زیبا و دلنشین است
میگویند ابراهیم خان هر روز خودش به آشپزخانه سرکشی میکرده ، غذاهای مردم را خودش در ظرف‌های مخصوص که ضرب سلام علی ابراهیم را در کف خود داشتند میریخته و به کارکنان خود می داده تا بین مردم توزیع کنند
روزی اما سرآشپز دربار ابراهیم خان می بیند که برنجها خمیر شده اند
ده ها دیگ مسین پر از برنج شفته شده
هر لحظه ممکن بود که ابراهیم خان سر برسد.
آشپز بیچاره از ترس اینکه امروز چه به مردم کرمان بدهد و چه جواب حاکم را بدهد دل در دلش نبود ؛ ابراهیم خان وارد آشپز خانه میشود ، آشپزها آرام آرام ابراهیمخان را در جریان میگذارند وی لیکن بدون آنکه خم به ابرو بیاورد لحظه‌ای به فکر فرو می رود و آنگاه دستور می دهد تا شکر و زعفران بیاورند و به برنج خمیر شده اضافه کنند و چنبن میشود که شله زرد یا همان ابراهیم خانی متولد می شود، کارکنان و خدمه ارگ حکومتی ابراهیمخانی را به در خانه مردم کرمان میبرند و این غذای جدید بیش از انتظار مورد استقبال مردم واقع می شود.
و پس از آن نتیجه خوشایند ابراهیم‌خان دستور میدهد که به جای چلو خورشت هر روز در کاسه های مخصوص ابراهیمی(که در بازارکرمان تولید شده و ضرب میخورد) به در خانه های مردم ابراهیم خانی توزیع کنند و این نذر تا چند سال که مردم کرمان روی پای خود بایستند ادامه داشت .

ابراهیم خان ظهیر الدوله آنقدر در آبادانی این شهر کوشید تا بلکه مردمان کرمان خاطره ظلمهای آغامحمدخان را فراموش کنند .
و حالا سال‌ها از آن روزها میگذرد و از ابراهیم خان این حاکم مردم دوست و مترقی مجموعه ای تاریخی مانده و غذایی خوشمزه به نام ابراهیم خانی و سلام علی ابراهیم که بر تارک بادگیر مدرسه ابراهیم خان خودنمایی میکند
-اکنون ابراهیم خانی یا همان شله زرد به عنوان یکی از اصلی ترین نذری های کرمانی ها و البته ایرانی ها در ایام خاص بین مردم و فقرا توزیع میشود و همه مردم این سنت حسنه به یادگارمانده از ابراهیم خان را ارج می نهند.
ابراهیم خان ظهیرالدوله 24 سال (از 1218 تا 1240 ه. ق) حکمران کرمان بود.بقلم عبدالرحیم عبدالکریمی..


منم بابت همراهی عالیتون یدنیا ممنونم💕
...
نظرات