عکس کیکی با طعم مهربانی
sedi
۳۰۰
۲.۸k

کیکی با طعم مهربانی

۱۱ شهریور ۰۲
سلام به روی ماهتون 😊

خیلی وقته سفارش قبول نمیکنم ولی این یکی رو نمیشد قبول نکرد 😅
وقتی دوتا بچه (بچه های نگهبان ساختمون )میان دم در خونت و میگن خاله تولد مامانمونه میخوایم تو واسمون کیک درست کنی 😊
اصلا تو شرایط کیک درست کردن نبودم خامه هم نداشتم تو ی حالت عصبی بدی بودم که هر خانومی هر ماه دچارش میشه اینبار به بدترین شکل ممکن طوری که چن روز ی دل سیر زیر دوش حمام یا جای دنج گوشه خونمون خودمو خالی میکردم رضا هم اینبار دیگه نمیتونست کمکم کنه فقط دلم میخواست گریه کنم ،بهشون گفتم خاله من دیگه کیک درست نمیکنم ببخشید حتی خامه هم ندارم تو خونه ،دلم سوخت ولی نمیتونستم قبول کنم
یه ساعت بعد با ،باباشون اومدن در خونه 😅نمیشد ی بابا رو رد کرد اونا از باباشون خواسته بودن نمیخواستم بابا جلو بچه هاش نه بشنوه ،میخواستم بچه ها به باباشون افتخار کنن که آره باباشون تونسته من و راضی کنه واسشون کیک درست کنم
گفتم باشه و اونا با خوشحالی رفتن 😊
تولد مها و خودم از کیک هام خورده بودن و فهمیدن خودم درست میکنم واسه همین میگفتن فقط میخوایم شما واسمون درست کنی 😊
دو روز بعد کیک و درست کردم زنگ زدم اومدن کیک و بهشون دادم گفت کیک واسه خودتونم بردارید انقد این مهربونی واسم قشنگ بود که ی لبخند زدم و گفتم من واسه خودمونم درست کردم نوش جونتون بشه 😊(مها هم ،از جونم ی کیک درست کرد😂دقیقا اونم به قول خودش پروانه ای )🥰
...
نظرات