عکس کرم زعفرانی
سَـــــلویٰ
۶۹
۳.۴k

کرم زعفرانی

۲۶ شهریور ۰۲
پیرزنی هر هفته مبلغ شش هزار دلار به حساب خودش واریز میکرد..
بعد از گذشتن چند سال توی ذهن رئیس بانک سوال ایجاد شد که منبع درامد این پیرزن از کجاست؟!

ریس بانک تصمیم گرفت سوال خودش رو از پیرزن بپرسه .
هفته بعد پیرزن وارد بانک شد
رئیس بانک فورا ب سراغ پیرزن اومد و سوال کرد : ببخشید خانم میتونم بپرسم شغل شما چیه؟

پیرزن خندید و گفت:بیکارم.رئیس بانک با تعجب پرسید پس منبع درامد شما چیه؟
پیرزن گفت:من سر چیزهای غیر ممکن شرط بندی میکنم.ریس گفت مثلا چی ؟
پیرزن گفت مثلا من باشما سر هزار دلار شرط میبندم که فردا لباس زیر قرمز میپوشید !قبول!
ریس گفت قبول...
فردا رئیس بانک وارد بانک شد و پیرزن رو دید و گوشه ی لباس زیرشو نشون داد وگفت: ببین لباس زیر من آبیه ..

شرط رو باختی.

پیرزن هزار دلار به رئیس بانک داد و خندید وگفت:
هزار دلار برای تو،
ولی من سر صدهزار دلار با شخصی شرط بندی کرده بودم که فردا رئیس بانک لباس زیرشو نشون همه میده .!😂👌

موفقیت، فقط کار ذهن است و دیگر هیچ.ربیع مبارکتون 🌹🌹🌹🌹
...
نظرات