عکس پـاسـتیـل یـــــلدایـۍ
Banafsheh...!
۸
۲۰۰

پـاسـتیـل یـــــلدایـۍ

۱ دی ۰۲
قسمت کوچکی از یلدا🍉🥲
بوی یلدا را میشنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان..
قراری طولانی به بلندای یک شب..
شب عشق بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض کرده و میبارد.
خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست…
کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز…
و… تمام میشود
پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر

*یلدا*
فرصتی برای کنار هم جمع شدن🫂🍉🤌🏻🌿

#یلدا
...
نظرات