عکس شیرینی بهشتی(یلدا 1402)
آشپزخانه من
۸۱
۲.۳k

شیرینی بهشتی(یلدا 1402)

۲ دی ۰۲
یلدا خونه پدرم جمع شدیم این شیرینیها رو خودم درست کردم با دستور زیر
https://sarashpazpapion.com/picture/a02e0cee2784338eb9997ea709ef85de
چندمین باره با این دستور درست میکنم عالی بود
...
نظرات