عکس کاپ کیک کاپوچاکلت
nahid1373
۰
۱.۶k

کاپ کیک کاپوچاکلت

۱۶ دی ۰۲
اونقدر پف کاپ کیک ها زیاد بود یکم سر ریز شد ، برای همین کنارهاش کمی خراب شد تا از قالب در آوردم .😅
کپسول کاغذی هم نداشتم ، خودم درست کردم 😍😅(عکس آخر)
با دستور کیک کاپوچاکلت استاد سراجی عزیز 🌼💐
...