عکس تیرامیسو رژیمی فوری
★Fariba★
۵۳۰
۱k

تیرامیسو رژیمی فوری

۲۱ دی ۰۲
#چالش_عنصر_کتاب

زاد روزت پر از عطر عشق دوست مهربونم🫶❤️

تولدت مبارک آرزوی عزیزم🤍
https://sarashpazpapion.com/user/5b0d0786749466.22543811

تولدت مبارک سحر عزیزم🧡
https://sarashpazpapion.com/user/5ef0703ca468e1.86014988

تولدت مبارک فریبای عزیزم🩵
https://sarashpazpapion.com/user/5ae86839e0c254.01242593

تولدت مبارک الی عزیزم💛
https://sarashpazpapion.com/user/5db694b2bc6900.28907297

تولدت مبارک فهیمه عزیزم💜
https://sarashpazpapion.com/user/5da71ca27750a9.28622824

تولدت مبارک بوغدای عزیزم💚
https://sarashpazpapion.com/user/61067070bbce15.29582723

با دستور خوب فرزاندخت عزیز❤️
...