عکس موس کیک کارامل

موس کیک کارامل

۲۸ بهمن ۰۲
جملاتی که با طلا باید نوشت؛

🔘کسانی که دوست داشتنشان سخت تر است، بیشتر از همه به عشق نیاز دارند.
🔘خوشبختی داشتن نداشته ها نیست ، خوشبختی دوست داشتن داشته هاست
🔘یادت باشه همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت
اگه خودتو بگیری میندازنت ...
🔘گاهی لب های خندان بیشتر از
چشم های گریان”درد”می کشند...                 
🔘“پایِ “معرفت که میاد وسط
“دستِ “خیلیا کوتاه میشه...
🔘مرد ترین آدمهایی که تو زندگیم دیدم
اونایی بودن که بعد اشتباهشون گفتند :
معذرت میخوام ..
🔘مزرعه را موریانه خورد،
ولی ما برای گنجشک ها مترسک ساختیم
🔘آنهایی که در زندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار
نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند ..
🔘“زمان” وفاداری آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” ..
‎‌‌‌‎
...