عکس #کباب#کتلت#شامی #شامی کباب
شیرین بانو
۱۰
۲۸۹

#کباب#کتلت#شامی #شامی کباب

۲۸ بهمن ۰۲
کاش می شد
حال خوب را
لبخند زیبا را
بعضی دوست داشتن ها را
و بعضی روزها را
خشک کرد...
لای کتاب گذاشت
و نگهشان داشت

#اشپزخونه
#مادرانه
#شامی کباب
#کتلت#ابادان #مطبخ#
#دستپخت
#مزه
#الحمدالله رب العالمین
#الحمدالله کما هو اهله
...
نظرات