عکس پیتزا مخلوط
دايان
۳۴
۳۳۶

پیتزا مخلوط

۲۵ آذر ۹۴
خوب بود واسه اولين بار اما فقط موادش قابل خوردن بود..
نميدونم چرا خميرش مث سنگ شده بود کسى ميدونه?
...
نظرات