عکس ماهی سرخ شده
مامان آقا پسر
۱۴۶
۲.۵k

ماهی سرخ شده

۳ اسفند ۹۴
من تشکر میکنم که منو نمیبینید،
من تشکر میکنم که لایکم نمیکنید،
من تشکر میکنم که توی ذوقم خورده،
من تشکر میکنم که دارم از آشپزی زده میشم.
من یه پسر 14ساله هستمو اینهمه کم لطفی از سر آشپزایی که دوستشون دارم، همه شما از نظر من سر آشپزید دوستان.
...
نظرات