عکس ماهی سرخ شده
vida.k
۸۲۲
۱k

ماهی سرخ شده

۱۹ اسفند ۹۸
پلو با ماهی جاش (جش).
سیرترشی هم خودم انداختم چهارسالشه😎😍 یعنی مثل قند شده ها😋🤤 با ماهی آوردم خوردم. قابل توجه هانا جون که میگه از بس تنبلی و نرفتی بیاری بخوریش سیرترشیت مونده و سنش رفته بالا😄
...
نظرات