عکس خورش سیر قلیه
ZoHreH & YaSseR
۴۴
۶۳۸

خورش سیر قلیه

۲۱ اسفند ۹۴
94/12/19
دستپخت ماماني جون
بعد از يه مدت كه خوردم بهم چسبيد
جاي شما خالي...(*^﹏^*)
...
نظرات