عکس شیرینی پاپیونی
محمدی
۲۳
۷۲۶

شیرینی پاپیونی

۲۲ اسفند ۹۴
سلام دوستان گلم البته اسم این شیرینی نان تاتاری هست که من دستورش روازدوست عزیزم شبنم شبنم شبنم گرفتم
چون نمیدونستم ازکجابفرستم ازاین قسمت فرستادم
مواد لازم:تخم مرغ ،آردسفید،پودرقند
هرچه تخم مرغ بیشترآردبیشتریعنی به تخم مرغ باید به حدی آرداضافه کنیم که خمیربه دست نچسبه بعدخمیرویک ساعت استراحت میدیم وبعدباوردنه بازمیکنیم ضخامتش کم باشه بعدنوارهای باریک وبلندبه عرض یک س بعددوردسته قاشق میپیچیم ودرروغن زیادکه روش روبگیره سرخ میکنیم وبعدپودرقندروش میریزیم ومیزاریم یخچال بهتره موقع سرخ کردن باچنگال کناررول روبگیریم که بازنشه من بایک تخم مرغ تقریبا۲۰تاشیرینی درست کردم بازم ببخشید راستی رنگشم سلیقه ای هست ولی کمترسرخ بشه بهتره شمارنگش عوض نشده برداریدامیدوارم دوست داشته باشید باآرزوی سلامتی برای تک تکتون
...
نظرات