عکس تیـرامیسو واسـه مامان بـابا
fдяηдζ
fдяηдζ
۱۴۲
۹۵۰

تیـرامیسو واسـه مامان بـابا

۱ اردیبهشت ۹۵
خوشحالے یعنے:بـابات لپتو گاز بگیره تا وقتے ک آخ نگفتے ولت نکنه
خوشحالے یعنےبـابات با بازوهای مردونش فشارت بده تو بغلش
خوشحالے یعنے سرتو بزارے رو شونش و اون پیشونیتو ببوسه
خوشحالے یعنے وقتےکه ازشـوخیات اخم میکنه و میگه حـقا که دخـتر باباتـے
خوشحالے یعنے وقتایے که باهات شوخے میکنه…وقتایے که با هم میخندیـن
خوشحالے یعنے لبخندمـامان بـابات وقتے بهشون نگاه میکنی
خوشحالے یعنے بوسـیدن دسـت مامـان بابات
خوشحالے یعنے دستایی ک تودسـت مامان بابات گـره میخـوره
♡خوشحـالے یعـنے افتخـارکـردن بـه مـامان بـابات♡
...
نظرات
سایر کاربران
۱۱.۲۸ تولدم عکس بنیتای ماماشه ۹۸.۹.۱۷تولدبنیتا
خانه کوکی کردستان
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ورود به پاپیون ۱۳ شهریور ۹۵
ساکن بوشهر عاشق کارهای هنری 😍😍
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
هر لحظه خدا را شکر