عکس مرغ شکم پر و خورشت بادمجان
سمانه
۱۲
۳۱۶

مرغ شکم پر و خورشت بادمجان

۱۲ اردیبهشت ۹۵
نهار خونه بابابزرگ
سالاد به عهده من بود
واینم آخرین کار
شادباشید ناامیدی ممنوع
خداحافظ
...
نظرات