عکس کباب کوبیده
_nafiseh.64
۵۰۶
۱۵k

کباب کوبیده

۱۲ اردیبهشت ۹۵
تزیین کباب کوبیده
البته درست کردن کبابها کار من نیست ولی بقیه چیزها کار خودمه
خیلی هنر کردم خخخخخخ
دوستتون دارم شاد باشید
...
نظرات