عکس ژله خرده شیشه
حلما جون
۳۴
۸۳۶

ژله خرده شیشه

۲۸ اردیبهشت ۹۵
خیلی درست کردنش لذت بخشه.
هیچ گاه به جاده های پر پیچ و خمی که جلوی راه زندگیتون قرار میگیرن اه نگید و ناراحت نشید.حتما بعدش قراره به جای زیبایی مثل دریا یا جنگل برسین .خداوند توی قران میفرماید ان مع العسر یسرا،یعنی بدرستیکه همراه هر سختی آسانی هم هست.زندگیتون شیرین و جاده ی زندگیتون زیبا
...
نظرات