عکس بال تند ولیمویی

بال تند ولیمویی

۲۸ خرداد ۹۵
بانمک وابلیمووکره وزردچوبه مزه دارش کردم بعددرون ملکروفربه مدت یک ساعت وبادرجه ۱۸۰درجه گذاشتم
...
نظرات