عکس حلیم بوقلمون
پاپییونی
۱۶
۴۳۳

حلیم بوقلمون

۱۲ مرداد ۹۵
جاتون خالی خیلی خوش طعم و عالی شده بود.
زندگیتون پر از عشق خدا
...
نظرات