عکس خورشت ترشه واش
eli❤tvk
۱۸
۲۷۲

خورشت ترشه واش

۲۱ شهریور ۹۵
سبزی که از شمال خریدیم و برای اولین بار این خورشت و درستیدم.به به
...
نظرات